Nowy formularz deklaracji

Deklaracja_NewOd 17 października 2014 r. obowiązuje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Nie ma w nim kilku pól, dotychczas wypełnianych przez mieszkańców, a dotyczących danych osobowych, jak data urodzenia, imiona i nazwiska rodziców. Zmiana wynika z decyzji Zgromadzenia Związku i podjętej 24 września br.

Formularz jest dostępny na stronie www.zgzm.pl w zakładce Gospodarka odpadami lub w okienku „Deklaracje” na głównej stronie.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST