Nowe władze Związku

zgrom1Krzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Gminy Chocianów został przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM nowej kadencji. Na czele zarządu Związku ponownie stanął Emilian Stańczyszyn.
Wybory nowych władz odbyły się 5 lutego, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie ze statutem w skład organów ZGZM wchodzą wybrani w wyborach samorządowych wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin, przewodniczący ośmiu gminnych rad i wytypowani w gminach delegaci.

zgrom 2
Franciszek Skibicki, jako nestor wśród uczestników sprawdza listę obecności.

Rozpoczęcie obrad przypadło burmistrzowi Chocianowa Franciszkowi Skibickiemu – jako najstarszemu spośród uczestników, on też prowadził posiedzenie do chwili, gdy w tajnym głosowaniu wybrano władze Zgromadzenia.
Przewodniczącym Zgromadzenia został Krzysztof Leszczyński, szef rady w Chocianowie, a wiceprzewodniczącym – Tadeusz Kuzara, szef rady gminy Grębocice.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Beata Kulikowska (przewodnicząca, delegat gminy Polkowice), Dorota Jewniewicz (członek, delegat gminy Pęcław) oraz Tadeusz Kozakowski (członek, delegat gminy Jerzmanowa).
Członkami Zgromadzenia, oprócz wymienionych już osób, są:DSC_0378
Norbert Piotrowski (gmina Chocianów), Jacek Szwagrzyk, Danuta Pawliszyn i Edward Białek (gmina Gaworzyce),  Roman Jabłoński i Jan Laszczowski (gmina Grębocice), Lesław Golba i Krzysztof Popek (gmina Jerzmanowa), Artur Jurkowski i Sylwia Kowalczyk-Kapica (gmina Pęcław), Wiesław Wabik i Emilian Stańczyszyn (gmina Polkowice), Jerzy Szczupak, Janusz Matuszak i Krzysztof Kania (gmina Przemków) oraz Paweł Piwko, Adriana Lebit i Wioletta Rzepka (gmina Radwanice).
ESTego samego dnia – choć z przyczyn proceduralnych obrady na godzinę przerwano – zatwierdzono również skład Zarządu Związku. Na jego czele stanął ponownie Emilian Stańczyszyn (na zdjęciu po lewej). Wiceprzewodniczącym a zarazem etatowym członkiem zarządu został Wiesław Wabik, zaś na nieetatowych członków zarządu powołano szefów pozostałych gmin: Franciszka Skibickiego, Jacka Szwagrzyka, Romana Jabłońskiego, Artura Jurkowskiego, Jerzego Szczupaka i Pawła Piwko. Zgromadzenie zaakceptowało również wniosek przewodniczącego, by w skład zarządu wszedł także starosta polkowicki, Marek Tramś.
Dodajmy, że skład zarządu zostanie poszerzony o jedną osobę: wójta gminy Jerzmanowa Lesława Golbę, który musiał opuścić obrady chwilę przed głosowaniem.
DSC_0359
Wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin jeszcze przed powołaniem w skład zarządu ZGZM.

 
 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST