Na placu budowy Centralnego

Niecałe dwa miesiące pozostało budowniczym Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do zakończenia robót.
E. Stanczyszyn E2 port– Podpisując umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie tej inwestycji zobowiązaliśmy się, że będzie to obiekt wzorcowy w skali całego kraju – przypomniał szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – I myślę, że nie zawiedziemy. Oczywiście końcowy efekt zobaczymy wówczas, gdy nasz Centralny PSZOK zostanie odpowiednio wyposażony, gdy pojawią się urządzenia, maszyny i cały system informacyjny dla użytkowników.
Dodajmy, że w NFOŚiGW Związek finalizuje w tej chwili umowę w sprawie finansowania również budowy Oddziału Centralnego PSZOK-u w Chocianowie. Dotacja ma wynieść ponad 2 mln zł.

SAMSUNG CSC
Na drogach wewnątrz obiektu trwa już układanie nawierzchni z betonowej kostki.

SAMSUNG CSC
Walec pracuje nad utwardzaniem przyszłego placu na odpady zielone.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
W budynku socjalno – biurowym wstawiono już okna, rozpoczyna się wylewanie posadzek i prace na zewnętrznej elewacji. Wiaty magazynowo-garażowe, widoczne w głębi, zabezpieczono blaszanym dachem i ścianami.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
 
nfos4

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST