Jak zapłacimy za śmieci

SEPA auf einer Flagge - 3DZgodnie z lokalnym prawem, pierwszą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiścić do 15 lipca 2013 r.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, który złożył deklarację, do 10 lipca otrzyma listownie numer indywidualnego konta bankowego, na które powinien wpłacać opłatę.
Informujemy jednocześnie, że ZGZM nie będzie wystawiać faktur. Opłata za odpady jest formą podatku nie podlegającą fakturowaniu

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST