Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości niezamieszkane

Zasady segregacji odpadów

28 stycznia 2016, Administrator

Plastic bottleNa terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa.

 Odpady posegregowane powinny trafić do pojemników i kontenerów odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu według następującej kolorystyki:

– niebieski – papier, tektura

– żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe

– zielony – szkło bezbarwne i kolorowe.

Odpady, które pozostają po posortowaniu wszystkich resztek, jakie można ponownie wykorzystać, powinny być wyrzucane do pojemników na tzw. odpady zmieszane (pojemniki w kolorze czarnym/ciemnoszarym).

Wszystkie selektywnie zebrane odpady oraz:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( w tym sprzęt RTV i AGD),

– zużyte baterie i akumulatory,

– przeterminowane leki,

– chemikalia,

– ubrania i tekstylia,

– popiół,

zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t oraz średnicy do 1,1 m (maks. 4 szt. rocznie),

odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie (maks. 1 t rocznie),

meble i inne odpady wielkogabarytowe – maks. 1 t rocznie,

odpady zielone z trawników i ogródków, znajdujących się na terenie posesji– maks. 0,5 t rocznie                                                                                      SAMSUNG CSC

Można oddać bezpłatnie w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach. Za tonaż ponad określony limit pobierana jest odpłatność, zgodnie z cennikiem usług Punktu.

Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), a także przeterminowane lekarstwa – można umieszczać również w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, w aptekach oraz punktach, prowadzących sprzedaż tych artykułów.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar