Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości zamieszkane

Odbiór odpadów. Harmonogram

20 grudnia 2012, Administrator

SONY DSCOd 1 lutego 2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie zajmuje się konsorcjum, złożone z dwóch firm: Remondis z Warszawy (lider) oraz Remondis Legnica. Na mocy odrębnej umowy konsorcjum zleciło wykonanie zadania podwykonawcy: Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, bezpośrednio z tych nieruchomości odbierana jest każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zgromadzonych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych.

Odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości wielorodzinnych odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś z nieruchomości jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z podziałem na parzyste i nieparzyste tygodnie 2016 r. Te dni w harmonogramie oznaczono symbolami PA, WA, PB itd.

Właściciele nieruchomości powinni tylko wiedzieć, w jaki dzień tygodnia ma się spodziewać odbioru swoich odpadów i odpowiednio wcześniej wystawić pojemnik przed posesję. Wywóz odbywa się w godz. 6.00 – 21.00. Jeśli w środku tygodnia przypadnie święto (dzień wolny od pracy), konsorcjum odbierze śmieci w innym terminie (sprawdź TUTAJ).

Harmonogram odbioru i wywozu odpadów w poszczególnych gminach (kliknij).

Nieparzyste tygodnie

Poniedziałki (PA): 2.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 8.05, 22.05, 5.06, 19.06, 3.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.

Wtorki (WA) – 3.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06, 20.06, 4.07, 18.07, 1.08, 15.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.

Środy (SA) – 4.01,18.01, 1.02, 15.02, 1.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06, 21.06, 5.07, 19.07, 2.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12.

Czwartki (CA) – 5.01, 19.01, 2.02, 16.02, 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 8.06, 22.06, 6.07, 20.07, 3.08, 17.08, 31.08, 14.09. 28.09, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12.

Piątki (KA) 6.01, 201, 3.02,17.02, 3.03, 17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05,9.06, 23.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12.

Parzyste tygodnie

Poniedziałki (PB) – 9.01, 23.01, 6.02, 20.02, 6.03, 20.03, 3.04, 17.04, 1.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 7.08, 21.08, 4.09, 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12.

Wtorki (WB) – 10.01, 24.01, 7.02, 21.02, 7.03, 21.03, 4.04, 18.04, 2.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 8.08, 22.08, 5.09, 19.09, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11,28.11, 12.12, 26.12.

Środy (SB) – 11.01,25.01, 8.02, 22.02, 8.03, 22.03, 5.04, 19.04, 3.05, 17.05, 30.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 9.08, 23.08, 6.09, 20.09, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11, 13.12, 27.12.

Czwartki (CB) – 12.01, 26.01, 9.02, 23.02, 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, 4.05, 18.05, 1.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 7.09, 21.10, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12, 28.12.

Piątki (KB) – 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 7.04, 21.04, 5.05, 19.05, 2.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 8.09, 22.09, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 29.12.

Harmonogram z dokładnym terminem odbioru odpadów zmieszanych jest dostarczany każdemu właścicielowi budynku jednorodzinnego.

Odpady segregowane, gromadzone w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Osiedlowych PSZOK-ach), będą odbierane z częstotliwością nie dopuszczającą do przepełnienia PSZOK-ów – ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zebrane przez mieszkańców odpady szklane trafią do RIPOK-u, gdzie będą jeszcze raz przebrane i oczyszczone, a następnie zostaną zawiezione do firm, zajmujących się ich recyklingiem (przetworzeniem). Bezpośrednio do takich specjalistycznych firm trafi także zebrany papier, odpady z tworzyw sztucznych i metal.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji