Czy złożyłeś już deklarację ?

Wciąż czekamy na deklaracje. Można je złożyć w następujący sposób :
➡️osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są dostępne w urzędach gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice,
➡️przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.
➡️elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem //www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST