Cyfry i nakrętki

Matem. lidMatematyczną wiedzę można udowodnić nawet za pomocą akcesoriów z odpadów – pokazali  uczestnicy konkursu matematycznego, który niedawno odbył się w przedszkolu nr 2 w Polkowicach.
W konkursie wzięły udział cztery 3-osobowe drużyny pięcio- i sześciolatków z trzech polkowickich placówek. Każdy zespół w tym samym czasie musiał uporać się z zadaniami, w których niepoślednią rolę odgrywały elementy ” z odzysku”, czyli z wysegregowanych odpadów. Należało, na przykład, ułożyć według wzoru ciągi z plastikowych nakrętek, lub rozdzielić odpady zgodnie z poleceniami  („obok kosza na papier połóż 2 zwoje papieru, a obok kosza na szkło połóż o 4 butelki szklane więcej niż było papieru”). Zarówno z liczeniem jak i z odróżnianiem surowców wtórnych dzieci dały sobie świetnie radę,  toteż jury miało nie lada problem (i mnóstwo punktów do podsumowania!) w ocenie poszczególnych zadań. Ostatecznie I miejsce przypadło drużynie z Przedszkola Miejskiego nr 3, miejsce drugie – drużynie z PM nr 6, miejsce trzecie zdobył zespół z grupy V PM nr 2, a wyróżnienie ich przedszkolni koledzy z gr. IV.
Tym ostatnim przypadł natomiast laur zwycięzcy w drugiej konkursowej konkurencji: wykonaniu matematycznej pomocy dydaktycznej w całości z surowców wtórnych! Uczestnicy przynieśli gotowe już prace ze sobą, komisji przyszło zatem jedynie podziwiać pomysłowość autorów. Inwencję twórczą  dało się zauważyć nie tylko w samym pomyśle na pomoc w nauce matematyki, ale i w wykorzystaniu i wykonaniu poszczególnych jej elementów. Na pewno niemała w tym zasługa nauczycieli przedszkolaków, ale – niestety – pracy dorosłych w tym konkursie nie premiowano.
Niezależnie od przyznanego miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ufundowane przez Związek Gin Zagłębia Miedziowego, który był patronem konkursu.

matem. 5
Każdą drużynę punktowano nie tylko za prawidłowość wykonania zadań, ale i za dobrą współpracę w grupie.

Matem. 3
Matem. 1
Matem 4
Szybkość wykonania zadania nie była najważniejsza, ale być pierwszym… nie zaszkodziło.

Matem. 9
Gry z surowców wtórnych jako matematyczne pomoce dydaktyczne.

Matem. 8
Za najciekawszą i najlepiej wykonaną pomoc uznano pracę gr. IV z Przedszkola Miejskiego nr 2. Kolejne miejsca przyznano: drużynie z PM nr 3, PM nr 6, a wyróżnienie – gr. V z PM nr 2.

 
Matem. 6
W ostatniej konkurencji przedszkolaki udowadniały znajomość zasad segregacji odpadów. Wykorzystano przy tym kubełki, przekazane placówce przez ZGZM.

Matem 7
Matem. 10
Gdy w ciągu godziny trzeba wykonać dziesięć zadań, to zwycięzcami są wszyscy „rywale”.

 
 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST