Centralny PSZOK

W Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady, które powstały w gospodarstwie domowym. Punkt od poniedziałku do piątku jest czynny w godz. 12.00 – 19.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00.

Od 1 października 2019 r. Centralny PSZOK prowadzony jest przez Polkowicką Dolinę Recyklingu, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

Na budowę Centralnego PSZOK-u Związek podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z tą umową, inwestycja warta blisko 7 mln otrzymała dotację w wysokości ponad 4 mln zł. Centralny PSZOPK w Polkowicach miał być Punktem wzorcowym, funkcjonującym zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami.

Wszyscy mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą swoje odpady oddać w Centralnym PSZOK-u w ramach uiszczanej co miesiąc opłaty śmieciowej.

Jak poruszać się na Centralnym PSZOK-u

Krok 1

Po wjechaniu na teren Centralnego PSZOK kierujemy się w lewo, zgodnie ze wskazówką znaku Punkt Segregacji Odpadów.

Krok 3

Miejsce na odpady zielone. Należy je wrzucać do ustawionych tu kontenerów.

Krok 5

Rampa do rozładunku przywiezionych odpadów według wskazanych frakcji.

Krok 2

Po około 100 metrach zatrzymujemy się, by zważyć pojazd wraz z odpadami. Dla potrzeb rejestracji pracownik obsługujący wagę poprosi o dowód lub o wypełnienie oświadczenia.

Krok 4

Jeśli przejechawszy stanowisko ważenia, nie chcemy oddać większej ilości odpadów zielonych, kierujemy się w prawo – na rampę rozładunkową.

Krok 6

W blaszanym budynku znajduje się Magazyn odpadów niebezpiecznych. Tu wyrzucimy m.in.: baterie, akumulatory, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST