Po raz kolejny ruszamy z akcją zbierania odpadów wielkogabarytowych.

Mieszkańcy Gmin należących do Związku po raz kolejny będą mogli wystawiać swoje odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przy osiedlowych PSZOK, skąd odbierze je „GRATOWÓZ”. Pamiętajcie o tym jakie odpady zbieramy, a jakich nie możecie wystawiać! TO ZBIERAMY: meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp.) TEGO NIE ZBIERAMY: części samochodowych (zderzaki, kołpaki), opon, odpadów budowlanych i remontowych (urządzeń sanitarnych, gruzu budowlanego, waty szklanej, papy), odpadów biodegradowalnych, odpadów szkodliwych i niebezpiecznych(takich jak: farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych odpadach),odpadów zmieszanych. Odpady muszą być wystawione we wskazanym dniu odbioru do godziny 6:00. Zabrania się wystawiania odpadów poza wskazanym terminem „wystawki” na teren Osiedlowych PSZOK – jest to wykroczenie podlegające karze grzywny. Poza terminem zbiórki, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany […]

Czytaj więcej...More Tag

Zastępczy odbiór odpadów w zamian za 25.12.2020

Szanowni Mieszkańcy! W związku ze świętem 25.12.2020 (piątek) ustanowione zostały dodatkowe terminy odbioru odpadów. W sobotę 19.12.2020 zostaną odebrane odpady BIO z miejscowości:Bieńków, Duża Wólka, Proszyce, Retków, Stara Rzeka, Świnino, Wilczyn, Bucze, Grodowiec, Grodziszcze, Krzydłowice, Proszówek, Szymocin i Żabice (Gmina Grębocice) odpady zmieszane z miejscowości:Jerzmanowa, Zofiówka i Gaiki (Gmina Jerzmanowa) Dalków, Gostyń, Grabik, Korytów, Koźlice, Kurów Wielki, Mieszków, Śrem, Wierzchowice, Witanowice (Gmina Gaworzyce) Gaworzyce, ulice: Bankowa, Dworcowa, Kasztanowa, Krótka, Lipowa, Mechaniczna i Szkolna W czwartek 24.12.2020 zostaną odebrane odpady zmieszane  z zabudowy wielorodzinnej: Polkowice, ulice: Makowa, Borówkowa, Słubicka, Żarska, Słowiańska, Dębowa Chocianów, ulice: Apteczna, Bohaterów WP, Bolka Świdnickiego, Dominalna, Głogowska, Kolejowa, Kolonialna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Odrodzenia, Ogrodowa, Pileckiego, Pl. Wolności, Ratuszowa, Sportowa, Wesoła, Wspólna, Zamkowa, Zaułek Fabryczny, Żeromskiego. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników przed posesję w dniu odbioru w godzinach 6:00-22:00.

Czytaj więcej...More Tag

Zmiana częstotliwości odbioru bioodpadów w okresie jesienno-zimowym

Od 1 grudnia 2020 roku, na mocy uchwały NR XV/70/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 5 listopada 2020 roku,  zmieni się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie jesienno-zimowym. Z zabudowy wielorodzinnej bioodpady będą odbierane raz na 2 tygodnie, natomiast z zabudowy jednorodzinnej – raz na 4 tygodnie. Jak wynika z przeprowadzonych analiz w miesiącach od listopada do marca mieszkańcy ZGZM wytwarzają o ok 60% mniej odpadów biodegradowalnych w porównaniu do okresu kwiecień-październik. Frakcja BIO odbierana jest zazwyczaj odrębnym transportem. Oznacza to, że w okresie jesienno-zimowym śmieciarki robią kursy nie będąc wypełnione nawet w połowie. Jest to nieekonomiczne i nieekologiczne. Zmiana podyktowana jest więc zoptymalizowaniem kosztów utrzymania systemu. Bioodpady w workach nie będą odbierane Przypominamy, iż bioodpady, zgodnie z obowiązującym regulaminem, gromadzimy wyłącznie w pojemnikach. Ilość koszy na bio nie jest limitowana, więc możemy wyposażyć nieruchomość w taką ilość pojemników, jaką potrzebujemy.  Odpady w workach nie będą odbierane. W […]

Czytaj więcej...More Tag

Biuro Związku przechodzi w tryb pracy wewnętrznej

W związku z objęciem obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego czerwoną strefą oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Biuro ZGZM będzie działało w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla dostępu interesantów od dnia 19 października do odwołania. Mieszkańcu skontaktuj się z nami: Telefonicznie, pod numerem 76 831 21 61, 76 840 14 902 Drogą elektroniczną (biuro@zgzm.pl) Poprzez platformę ePUAP Za pośrednictwem korespondencji pocztowej W przedsionku budynku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu udostępnia się wzory druków oraz wniosków. Interesanci, którzy przybyli do Biura ZGZM w celu pozostawienia pisemnego wniosku, proszeni są o jego wrzucenie do skrzynki znajdującej się w przedsionku (po lewej stronie). W przypadku zaistnienia konieczności osobistego pilnego załatwienia sprawy w Biurze Związku, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 76 8401490.

Czytaj więcej...More Tag

Jedenaste – nie przeciążaj!

Drodzy Mieszkańcy Informujemy, iż pojemniki 120 l i 240 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (BIO i zmieszanych) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840-1. Konstrukcja i wytrzymałość pojemnika musi być przystosowana do rozładunku mechanicznego, w tym przez specjalistyczne pojazdy z chwytakami grzebieniowymi. Powinny posiadać kółka umożliwiające sprawne przemieszczanie. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (nie mogą być uszkodzone, m.in. muszą posiadać nieuszkodzone, stabilne dno). Maksymalne obciążenie pojemników 120l to 50 kg, a 240l to 100kg. Nośność pojemników określona przez producenta jest widoczna na każdym pojemniku (prawy róg tuż przy klapie). Przeciążone pojemniki są narażone na uszkodzenia, niszczą się uchwyty zaczepowe i pękają korpusy. Zerwanie się przeładowanego pojemnika podczas opróżniania jest zagrożeniem dla pracowników odbierających opady i może być przyczyną wypadku przy pracy. Podstawa: Uchwała nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dn. 26.08.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin […]

Czytaj więcej...More Tag

Wprowadzamy żółte i czerwone kartki

Drodzy mieszkańcy! W sprawie prawidłowej segregacji odpadów BIO i zmieszanych wszyscy gramy do jednej bramki. Jak w każdym meczu mogą zdarzyć się potknięcia, dlatego postanowiliśmy wprowadzić żółte i czerwone kartki, aby zasygnalizować Państwu nieprawidłowości w segregacji. Kartka żółta dotyczy brązowych pojemników na odpady BIO najczęstsze przewinienia: Bio odpady wyrzucane w workach umieszczanie mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu płynnych odpadów kuchennych (zlewki) Kartka czerwona dotyczy pojemników na odpady zmieszane najczęstsze przewinienia: wyrzucanie opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach), plastikowych i szklanych butelek wyrzucanie odpadów niebezpiecznych – w tym opakowań po farbach, świetlówek wyrzucanie odpadów poremontowych – gruz, elementy armatury sanitarnej, rury Kartki będą przyznawane przez pracowników odbierających odpady w przypadku stwierdzenia błędów w segregacji.Powtarzające się naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą skutkować wydaniem decyzji ustalającej opłatę za gospodarowanie opłatami w stawce podwyższonej (64 zł/osoba lub 188zł/gospodarstwo domowe). Jeśli nie są Państwo pewni jakie odpady umieszczać w pojemnikach […]

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 31 32 33
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST