Po raz kolejny ruszamy z akcją zbierania odpadów wielkogabarytowych.

Mieszkańcy Gmin należących do Związku po raz kolejny będą mogli wystawiać swoje odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przy osiedlowych PSZOK, skąd odbierze je „GRATOWÓZ”. Pamiętajcie o tym jakie odpady zbieramy, a jakich nie możecie wystawiać! TO ZBIERAMY: meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp.) TEGO NIE ZBIERAMY: części samochodowych (zderzaki, kołpaki), opon, odpadów budowlanych i remontowych (urządzeń sanitarnych, gruzu budowlanego, waty szklanej, papy), odpadów biodegradowalnych, odpadów szkodliwych i niebezpiecznych(takich jak: farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych odpadach),odpadów zmieszanych. Odpady muszą być wystawione we wskazanym dniu odbioru do godziny 6:00. Zabrania się wystawiania odpadów poza wskazanym terminem „wystawki” na teren Osiedlowych PSZOK – jest to wykroczenie podlegające karze grzywny. Poza terminem zbiórki, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST