Działajmy razem ekologicznie

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją pt. „Działajmy razem ekologicznie”. Gazeta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie naszego Biura oraz będzie dystrybuowana w gminach członkowskich. Dodatkowo udostępniamy wersję elektroniczną ://www.zgzm.pl/wp-content/uploads/Działajmy-razem-ekologicznie.pdf

Czytaj więcej...More Tag

Czy złożyłeś już deklarację ?

Wciąż czekamy na deklaracje. Można je złożyć w następujący sposób :➡️osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są dostępne w urzędach gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice,➡️przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.➡️elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem //www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Czytaj więcej...More Tag

Zasady obowiązujące na CPSZOK w czasie epidemii

Apelujemy o ograniczenie korzystania z usług punktu. Dostarczane odpady winny być uprzednio posegregowane, w celu ograniczenia czasu przebywania na terenie CPSZOK. Dostarczający odpady zobowiązany jest do zatrzymania się przed wagą w celu zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi. Dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie ZGZM, poprzez przyłożenie go do szyby okienka. Na placu rozładunkowym dopuszcza się przebywanie maksymalnie 4 pojazdów. Konieczne jest  zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników spółki niemniejszej niż 2 m. Odpady należy wrzucać do kontenerów z zachowaniem bezpiecznych odstępów między pozbywającymi się odpadów, niemniejszych niż 2 m. Odpady należy wyrzucać pojedynczo, zabrania się opuszczania pojazdu przez większą ilość osób, wyjątek stanowi konieczność współuczestniczenia w wyrzuceniu odpadu w związku z jego wielkością lub ciężarem. Zaleca się używanie jednorazowych rękawiczek podczas pozbywania się odpadów. Przed wypełnieniem oświadczenia i podpisaniem  dowodu ważenia zaleca się zdezynfekowanie rąk przy użyciu udostępnionego środka. Dokumenty należy wrzucić do przygotowanej skrzynki.

Czytaj więcej...More Tag

Zasady funkcjonowania CPSZOK

Informujemy, że Centralny PSZOK przyjmuje odpady w godzinach funkcjonowania tj.: -poniedziałek -piątek – 12.00 – 19.00, – sobota – 10.00-15.00. W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzenia stanu epidemii na terenie całego kraju, zalecamy ograniczenie ilości odwiedzin oraz ścisłe stosowanie się do poleceń personelu obsługującego punkt.

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 11 12 13
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST