Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nowe na ZGZM

Nowe zadania, nowy system

28 stycznia 2013, Administrator

Rok temu, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o której natychmiast zaczęto mówić, że rozpoczyna w Polsce „rewolucję śmieciową”. Ministerstwo Środowiska dało samorządom gminnym 18 miesięcy na to, by przygotować się na wdrożenie ustawy. Ten termin minie 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca tego
roku to gminy mają zapewnić odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a przy tym – co równie ważne – mają na swoim terenie umożliwić segregację odpadów. Bo teraz selekcja śmieci stanie się obowiązkowa. Gminy zostały tez zobowiązane do tego, by wybrać metodę,
według której będzie naliczana „opłata śmieciowa”.

Nie czekając na ostateczny termin gminy, wchodzące w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, w połowie ubiegłego roku zdecydowały, że gospodarką odpadami na ich terenie zajmie się ZGZM. Od tego czasu rozpoczęły się prace, związane z utworzeniem nowego systemu. Stosowne uchwały podjęto przed końcem 2012 r.

Ustalono, że w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy, system gospodarki odpadami komunalnymi (GO) na terenie ZGZM obejmie tylko nieruchomości zamieszkane, natomiast wysokość opłaty będzie naliczana od gospodarstwa domowego (29 zł miesięcznie od jednego
gospodarstwa).

– Kwota 29 złotych wynika z naszego oszczędnego systemu i przeprowadzonych przez nas ekspertyz. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest to tylko kwota za odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości. Składają się na nią jeszcze: koszt transportu, zbierania odpadów,
odzyskiwania, unieszkodliwiania, utworzenia punktów selektywnej zbiórki oraz koszty obsługi systemu – wyjaśnia szef ZGZM Emilian Stańczyszyn.

System zakłada, że śmieci będą segregować wszyscy mieszkańcy (selekcja odpadów we wszystkich gospodarstwach domowych). Uchwalono jednakże, że opłata za odpady nieposegregowane wyniesie 58 zł miesięcznie.

Posegregowane śmieci – papier, szkło, plastik – będzie należało zanieść i wrzucić do odpowiednich pojemników w osiedlowych punktach selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK-ach), usytuowanych blisko miejsca zamieszkania. Na terenie ZGZM przewiduje się budowę kilkuset PSZOK-ów, dwóch rodzajów: podziemne i naziemne.

Oprócz osiedlowych, zaplanowano także budowę centralnego PSZOK-u, do którego bezpłatnie będzie można wywieźć nie tylko posegregowane odpady, ale i wszystkie inne: ubrania i tekstylia, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i przeterminowane leki, popioły i odpady zielone z przydomowych ogródków.

Odpady zmieszane, czyli te, które pozostaną w naszych domowych kubłach, nie będzie się już wywozić na wysypiska. Trafią – za opłatą – do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar