Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nowe na ZGZM

Czy wiesz, że…

28 stycznia 2013, Administrator

„Świecące” buty to odpady EE (elektryczne i elektroniczne)? Zużyte
należy zatem odstawić do sklepu obuwniczego lub do centralnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (albo skorzystać
z sezonowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, podczas których
również zbierana są EE).
• Produkując jedną puszkę ze złomu – zamiast wyrabiać nową od
początku – można zaoszczędzić nawet 96 proc. energii, zmniejszyć
zanieczyszczenie wody o 97 proc. i zdecydowanie ograniczyć negatywny
wpływ, jaki ma na środowisko, produkcja aluminium.
• Jedna bateria „paluszek” zanieczyszcza na trwałe jeden metr sześcienny
wody. Zawarty w bateriach kadm negatywnie wpływa na nerki i
funkcje rozrodcze, powoduje deformację układu kostnego oraz chorobę
nadciśnieniową i podobnie, jak rtęć, może być przyczyną zmian
nowotworowych.
• Do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do
ponownego użycia w gminach (i na terenie związków gmin) wynosił
co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane
na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych
odpadów.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar