2 miliony na oddział

ZGZM otrzymał kolejne dofinansowanie na rozwój systemu gospodarowania odpadami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie ocenił wniosek Związku w sprawie dofinansowania budowy Oddziału Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obiekt stanie w Chocianowie i na ten Związek otrzyma dotację w E.S. portwysokości 2 mln 88 tys. 600 zł.
– Nasze starania i szukanie pieniędzy poza budżetem Związku znów przyniosły efekty, i z tego mogę się tylko cieszyć – powiedział przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Dzięki temu mieszkańcy gminy Chocianowa będą mieć bliżej do miejsca, w którym można bezpłatnie pozbyć się tak uciążliwych śmieci, jak odpady z budowli, opony, sprzęt elektryczny, meble, czy nawet popioły i odpady zielone.
Planowana inwestycja – jak przypomniał Emilian Stańczyszyn –  jest kolejnym etapem wdrażania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie związkowych gmin.
Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w Chocianowie ma kosztować w sumie ponad 3 mln 400 tys. zł i zakończyć się 30 czerwca 2016 r.

Oddzial CPSZOK
Oddział powstanie na obecnych nieużytkach przy ul. Spacerowej w Chocianowie. Na zdjęciu: widok od strony ul. Głogowskiej.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST