II posiedzenie Zgromadzenia ZGZM

Szanowni Państwo,
Informuję, że działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr I/2019 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 03.01.2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej.
  7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2018 r.
  8. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Zdzisław Synowiec

Bezpośrednia transmisja z posiedzenia Zgromadzenia dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA

 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST